گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا

گزارش تصویری دیدار دو تیم ماشین‌سازی و سایپا را مشاهده می‌کنید...

گزارش تصویری دیدار دو تیم ماشین‌سازی و سایپا را مشاهده می‌کنید

به گزارش مدال، در هفته بیست و هفتم لیگ برتر دیدار دو تیم ماشین‌سازی و سایپا با تساوی بدون گل به پایان رسید.

گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا
گزارش تصویری دیدار ماشین‌سازی و سایپا