گزارش تصویری/ ریکاوری سرخپوشان پس از دیدار با نفت آبادان

گزارش تصویری تمرینات ریکاوری امروز تیم پرسپولیس بعد از بازی با صنعت نفت آبادان را مشاهده می‌کنید...

گزارش تصویری تمرینات ریکاوری امروز تیم پرسپولیس بعد از بازی با صنعت نفت آبادان را مشاهده می‌کنید

به گزارش مدال، سرخپوشان پس از برد در برابر صنعت نفت آبادان در جلسه تمرینی امروز خود به ریکاوری پرداختند.

گزارش تصویری/ ریکاوری سرخپوشان پس از دیدار با نفت آبادان
گزارش تصویری/ ریکاوری سرخپوشان پس از دیدار با نفت آبادان
گزارش تصویری/ ریکاوری سرخپوشان پس از دیدار با نفت آبادان
گزارش تصویری/ ریکاوری سرخپوشان پس از دیدار با نفت آبادان
گزارش تصویری/ ریکاوری سرخپوشان پس از دیدار با نفت آبادان
گزارش تصویری/ ریکاوری سرخپوشان پس از دیدار با نفت آبادان