گزارش تمرین استقلال/ آبی ها وزنه زدند

تمرین نوبت عصر استقلال برگزار شد...

تمرین نوبت عصر استقلال برگزار شد

به گزارش مدال، تمرین نوبت عصر آبی پوشان برگزار شد..

بازیکنانی نظیر ایسما، شجاعیان، باقری و ...وزنه زدند.

بازیکنان بعد از پایان تمرین راهی استخر و سونا شدند.