گزارش تمرین استقلال/حضور دکتر نوروزی در تمرین

جلسه تمرینی نوبت صبح آبی پوشان در حال برگزاری است....

جلسه تمرینی نوبت صبح آبی پوشان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مدال، آبی پوشان صبح جمعه جلسه تمرینی خود را در زمین پژوهشگاه نفت آغاز کردند.

پیش از شروع تمرین بازیکنان و کادر فنی تولد اشکان نامداری را تبریک گفتند.

بازیکنان نرم دوی را آغاز کردند.

دکتر نوروزی معاون پزشکی باشگاه استقلال در تمرین امروز  حضور دارد.

فوتبال درون تیمی با محوریت دفاع ، حمله و پرسینگ در دو گروه زرد و آبی زیر نظر کادر فنی در حال برگزاری است.              

شفر سرمربی آبی پوشان فوتبال درون تیمی را زیر نظر دارد.

تمرین استقلال ساعت 13.35 پایان یافت.