گزارش تمرین استقلال/ همام و غفوری جدا تمرین می‎کنند

تمرین امروز ساعت دوازده و نیم در زمین تهرانسر و پشت درهای بسته برگزار شد....

تمرین امروز ساعت دوازده و نیم در زمین تهرانسر و پشت درهای بسته برگزار شد.

به گزارش مدال، تمرین امروز آبی پوشان با صحبتهای وینفرد شفر سرمربی استقلال آغاز شد.
دکتر نوروزی معاون پزشکی باشگاه استقلال در تمرین امروز حضور دارد ، همام و غفوری بصورت جداگانه با او تمرین خواهند کرد.

وریا غفوری و طارق همام زیرنظر دکتر نوروزی به تمرینات اختصاصی مشغول هستند.

بازیکنان بعد از نرم دوی با فیلیپ بدنساز استقلال چهار در مقابل دو بازی کردند.

صیادمنش به علت سرما خوردگی در این نوبت تمرین حضور ندارد.