گزارش تمرین پرسپولیس/تمرین با توپ‌های جدید آسیایی

تیم فوتبال پرسپولیس نخستین تمرین آماده‌سازی خود برای دیدار با پاختاکور را با توپ‌های جدید لیگ قهرمانان آسیا برگزار کرد....

تیم فوتبال پرسپولیس نخستین تمرین آماده‌سازی خود برای دیدار با پاختاکور را با توپ‌های جدید لیگ قهرمانان آسیا برگزار کرد.

به گزارش مدال،پرسپولیس بعد از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین ریکاوری روز گذشته اولین جلسه تمرینی خود برای دیدار مقابل پاختاکور در لیگ قهرمانان آسیا را از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساعت ۱۱ امروز در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.

* بازیکنان پرسپولیس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساعت ۱۱ در سالن وزنه حاضر شدند و به انجام تمرینات ابتدایی پرداختند.

* بازیکنان بعد از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۲۰ دقیقه به زمین چمن آمدند و در سه گروه به انجام پاسکاری و تمرینات ترکیبی پرداختند.

* چند کودک اوتیسمی که میهمان تمرین امروز پرسپولیس بودند وارد زمین شدند و با بازیکنان به صورت دسته‌جمعی عکس یادگاری گرفتند.

* دروازه‌بانان پرسپولیس به صورت اختصاصی به انجام تمرین پرداختند.

* مرحله دوم تمرین به انجام کارهای هجومی، ارسال از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جناحین و زدن ضربه به دروازه اختصاص داشت.

* کمتر از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۵۰ هوادار تمرین امروز سرخ‌پوشان را زیرنظر گرفتند.

* محسن ربیع‌خواه هافبک مصدوم پرسپولیس تمرینات اختصاصی خود را انجام می‌داد و به نرم‌دوی دور زمین پرداخت.

* تمرین امروز با توپ‌های جدید لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد.

* محمد امین اسدی مهاجم پرسپولیس که به اردوی تیم امید دعوت شده، امروز در تمرین غایب بود.

* شایان مصلح همراه بازیکنان در زمین چمن حاضر شد اما بعد از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دقایقی به سالن وزنه رفت و کار خود را به صورت اختصاصی دنبال کرد.

* یک هوادار که شباهت زیادی به بهنام بانی خواننده پاپ داشت، به مجموعه شهید کاظمی آمده بود و برخی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضران او را بانی اشتباه گرفته بودند و این مسئله مورد توجه سایرین قرار گرفت.

* مرحله سوم تمرین پرسپولیس به انجام کارهای تاکتیکی اختصاص داشت و بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به انجام تمرینات پرس، ضربات ایستگاهی و برنامه‌های هجومی پرداختند.

* محسن خلیلی سرپرست پرسپولیس از ابتدای تمرین در مجموعه شهید کاظمی حضور داشت و برنامه‌های تیم را دنبال می‌کرد.

*آدام همتی که مدتی مصدوم بود در تمرین امروز کنار سایر بازیکنان کار خود را دنبال کرد.


*بازیکنان پرسپولیس در هنگام ضربات ایستگاهی به کری خوانی با یکدیگر پرداختند و همین مسئله باعث جذابیت این موضوع شد.