گزارش عملکرد فدراسیون ورزش های رزمی ارائه شد

گزارشی از عملکرد فدراسیون ورزش های رزمی در پنج ماه گذشته به اعضای مجمع ارائه شد....

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون ورزشهای رزمی با حضور معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش از ساعت ۱۴ در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک آغاز شد. خسروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و فخری نماینده کمیته ملی المپیک در این مجمع حضور داشتند.

در ابتدا بهتری رئیس فدراسیون گزارشی از عملکرد ۵ ماهه ریاست خود ارایه نمود ‌و گفت: این جلسه بابت تصویب صورت های مالی و عملکرد سال‌های ۹۶ تا ۹۸ که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده، تشکیل شده است. 

وی از تغییر نام فدراسیون که آرزوی چندساله اهالی این فدراسیون بود به عنوان مهمترین برنامه اجرایی چند ماه اخیر یاد کرد و افزود: سازماندهی و یکپارچگی آیکیدو بعد از ۱۵ سال، شروع کار برای تشکیل تیم ملی کیک ‌بوکسینگ با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی چند ساله مخاطبان این دست رشته ها، همکاری با فدراسیون پزشکی ورزشی، راه اندازی سایت فدراسیون  برای صدور کارت عضویت، بازگشت سبک های اواسپورت و رزم آوران به فدراسیون که امیدواریم باقی انجمن ها برگردند.

بهتری در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص تقویم سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا، برنامه ها در صورت اجازه ستاد کرونا اجرایی خواهد شد. ما بودجه را به صورت انقباضی و در چند بخش قهرمانی ، توسعه و ... تهیه و آماده شده که در صورت تصویب مجمع اجرایی خواهد شد.

تکلیف سمند را مشخص کنید 
در  جریان گزارش حسابرس مجمع، به وضعیت نامعلوم یک دستگاه سمند اشاره شد که دکتر علی نژاد عنوان کرد که در صورتجلسه ذکر شود تا حصول نتیجه نهایی و مشخص شدن وضعیت پیگیری گردد. وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف مالیات نیز دستور پیگیری داد.

تگ ها


فدراسیون ورزشهای رزمی یوسف بهتری مجمع عمومی