گزارش مدال؛ بند عجیب در قرارداد بازیکنان پرسپولیس

در قرارداد اکثر بازیکنان پرسپولیس، بندی وجود دارد مبنی بر رضایت مربی. به گزارش خبرنگار سایت مدال، بندی عجیب که در قرارداد ......

در قرارداد اکثر بازیکنان پرسپولیس، بندی وجود دارد مبنی بر رضایت مربی.

به گزارش خبرنگار سایت مدال، بندی عجیب که در قرارداد بازیکنان پرسپولیس دیده می شود، بندی است با نام "رضایت مربی" که در نوع خود جالب به نظر می رسد.
طبق مفاد این بند در صورتی که مربی از بازیکن راضی باشد مبلغی به عنوان پاداش به قرار داد بازیکن مورد نظر اضافه می شود. 
اما درواقع به نظر می رسد که وجود چنین بندی در قراردادها بیشتر برای دور زدن قانون بوده چرا که سرمربی زمانی به بازیکن بازی می دهد که از او رضایت داشته باشد و اگر ناراضی بود که اصلا بازیکن را در ترکیب قرار نمی داد.
چنین بندی در قرارداد اکثر بازیکنان فیکس پرسپولیس دیده شده تا باشگاه به این نحو بتواند بالاتر از مبلغ تعیین شده برای سقف قرارداد تعیین شده را به بازیکنان پرداخت کنند.

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال