گزارش ویژه؛ جنجال در ایتالیا به خاطر اشباهات فاحش مدیریتی در میلان

در خبرها آمده بود که میلان با ضرر 126 میلیون یورویی در سال مالی 2018 مواجه شده است ......

در خبرها آمده بود که میلان با ضرر 126 میلیون یورویی در سال مالی 2018 مواجه شده است.
به گزارش مدال، نشریه اقتصادی کالچوفینانتزا در گزارشی به بررسی اشتباهات فاحش مدیریتی در تیم میلان پرداخته است.
در این گزارش آمده است که در دوره فاسونه و لی تنها 600 هزار یورو درآمد حاصل از فعالیت یونگ هانگ لی در بازار چین بوده است.
ای نشریه در ادامه نوشته است که:
مدیرعامل سابق باشگاه مارکو فاسونه اعلام کرده بود که هردو امکان توافق داوطلبانه و پیشنهادی یوفا با توجه به برنامه های تجاری ارائه شده از سوی باشگاه همخوانی ندارند و دلیل به توافق نرسیدن با یوفا هم همین موارد بوده است.

اما این برنامه تجاری غلط چیست؟ در برنامه تجاری میلان گردش مالی 275 میلیونی یورویی برای سال مالی 2017-18 پیشبینی شده بود که میلان توانست به گردش مالی 225 میلیونی یورویی برسد، هرچند این مبلغ نیز درآمدزایی خالص باشگاه نیست و درآمد های حاصل از فروش بازیکن نیز در آن منظور شده است.

 باشگاه اعلام کرده بود که برنامه درآمدی آنها به شرح 99 میلیون یورو از حق پخش تلویزیونی و تصویری بازی ها، همچنین 23 میلیون یورو درآمد از لیگ اروپا، 61 میلیون یورو از اسپانسرها و فعالیت های تجاری و 90 میلیون نیز درآمد از بازار چین داشته باشد.

این برنامه پیشبینی می کرد که تا پایان سال 2020-21 میلان به درآمد سالانه 524 میلیون یورو برسد. با حساب کتابی ساده می توان متوجه شد که در این طرح ارائه شده، میلان 21.7 درصد افزایش درآمد را پیش بینی کرده بوده است. در مقایسه با افزایش تنها 12 درصدی  یوونتوس بین سالهای 2011 تا 2016 که به عنوان بهترین تیم ایتالیایی در افزایش درآمد شناخته می شود. برنامه چینی ها بیش از حد رویایی و غیر قابل باور به نظر می رسید. تحقیقات یوفا اشتباهات فاسونه را به خوبی آشکار کرد. در سال مالی گذشته میلان تنها ششصد هزار یورو از بازار چین درآمد کسب کرده است که با رقم پیشبینی شده 90 میلیون یورویی فاسونه در برنامه های باشگاه تفاوت چشمگیری دارد. با این حال بدون درنظر گرفتن افزایش قیمت بازیکنان باشگاه، میلان تنها 7 میلیون یورو درآمد بیشتر نسبت به گذشته کسب کرده است، که میتوان آن را با حضور بیشتر تماشاگران در استادیوم توجیه کرد و نه برنامه های تجاری. بعد از رد شدن اولین توافق نامه داوطلبانه با یوفا این فرصت به میلان داده شد تا توافق نامه جدیدی ارائه کند در توافق نامه های جدید مبلغ درآمد پیش بینی از چین در سال جاری به 19 میلیون کاهش یافت ولی باز هم این مبلغ یوفا را قانع نکرد. درواقع این پیشبینی که میلان تا پایان سال 2022 میلان میتواند درآمدی 254 میلیونی یورویی از چین داشته باشد درحالی که در سال جاری کمتر از یک میلیون (ششصد هزار دلار) درآمد از این روش بدست آورد، دلیل اصلی بدبینی یوفا به میلان و غیرواقعی خواندن برنامه های اقتصادی باشگاه بوده است.
گفته می شود مارکو فاسونه قصد دارد از مالکان جدید میلان به دلیل اخراج از سمت مدیرعاملی تقاضای غرامت کند، و الیوت هم برای به چالش کشیدن این ادعا، آمادگی کامل دارد.

تگ ها


آث میلان سری آ فوتبال