گزارش پرتاب ثانیه صفر استفن کری به 9 زبان مختلف

واکنش گزارشگران 9 کشور به پرتاب 3 امتیازی و ثانیه اخری استیفن کری بازیکن تیم گلدن استیت واریرز برابر یاران لبران جیمز در کلیولند کاوالیرز را به زبانهای مختلف را در این ویدیو ببینید ......

واکنش گزارشگران 9 کشور به پرتاب 3 امتیازی و ثانیه اخری استیفن کری بازیکن تیم گلدن استیت واریرز برابر یاران لبران جیمز در کلیولند کاوالیرز را به زبان‌های مختلف را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


بسکتبال