گزارش پس از بازی پسکارا و ناپولی

دیدار تیم های پسکارا و ناپولی در اولین هفته سری آ با تساوی2-2 پایان یافت ......

دیدار تیم های پسکارا و ناپولی در اولین هفته سری آ با تساوی2-2 پایان یافت.

ناپولی در اولین مسابقه فصل جدید سری آ شروعی نسبتا ضعیف داشت.

تگ ها


اخبار روز سری آ فوتبال