گزارش کامل از اتفاقات نفت تهران و برکناری کریمی

اتفاقات وح واشی باشگاه نفت تهران و برکناری علی کریمی را مرورمی کنیم. ......

 اتفاقات وح واشی باشگاه نفت تهران و برکناری  علی کریمی را مرورمی کنیم.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال