گزیده بازی ؛ دل پوترو و گلبیس - تنیس ویمبلدون

در ادامه رقابت های دور دوم تنیس ویمبلدون دل پوترو آرژانتینی توانست گلبیس را با نتیجه 3 بر 0 شکست دهد ......

در ادامه رقابت های دور دوم تنیس ویمبلدون دل پوترو آرژانتینی توانست گلبیس را با نتیجه 3 بر 0 شکست دهد. 

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس