گزیده بازی ؛ نواک جوکوویچ و آدام پاولاسک

در دور دوم رقابت های تنیس ویمبلدون، نواک جوکوویچ با آدام پاولاسک به رقابت پرداخت که نواک جوکوویچ به راحتی و در 3 ست پیاپی آدام پاولاسک را از پیش رو برداشت و به دور سوم مسابقات ویمبلدون رسید ......

در دور دوم رقابت های تنیس ویمبلدون، نواک جوکوویچ با آدام پاولاسک به رقابت پرداخت که نواک جوکوویچ به راحتی و در 3 ست پیاپی آدام پاولاسک را از پیش رو برداشت و به دور سوم مسابقات ویمبلدون رسید. او در دور بعد به مصاف برنده دیدار دلپوترو و گولبیس خواهد رفت.

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس