گزیده دیدار آث میلان و کرایووا ( لیگ اروپا )

میلان موفق شد با تکل گل رودریگز، حریف رومانیایی خود رااز پیش رو بردارد ......

میلان موفق شد با تکل گل رودریگز، حریف رومانیایی خود را از پیش رو بردارد. میلان و کرایووا از دور سوم مقدماتی لیگ اروپا به مصاف هم رفتند. 

تگ ها


آث میلان فوتبال