گزیده دیدار « آ رسنال » و « سویا » ؛ جام امارات

در ادامه بازی های جام امارات، سویا و آرسنال در مقابل هم قرار گرفتند که سویا توانست با نتیجه 2 بر 1در این دیدار به برتری دست یابد ......

در ادامه بازی های جام امارات، سویا و آرسنال در مقابل هم قرار گرفتند که سویا توانست با نتیجه 2 بر 1  در این دیدار به برتری دست یابد.

تگ ها


آرسنال فوتبال