گزیده دیدار « تیم » و « سیمون » ؛ ویمبلدون 2017

در ادامه رقابتهای دور دوم ویمبلدون 2017 ؛ دومینیک تیم از کشور اتریش توانست با نتیجه 4 بر 1 بر سیمون فرانسوی غلبه کند و راهی دور سوم رقاب ها شود ......

در ادامه رقابتهای دور دوم ویمبلدون 2017 ؛ دومینیک تیم از کشور اتریش توانست با نتیجه 4 بر 1 بر سیمون فرانسوی غلبه کند  و راهی دور سوم رقاب ها شود.  

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس