گزیده دیدار « موناکو» و « لوتوز» ؛دیدار آغازین فصل 18-2017 لوشامپیونه

در دیدار آغازین فصل 18-2017 لوشامپیونه، موناکو در دیداری پر گل با نتیجه 3 بر 2 از سد حریف خود لوتوز گذشت ......

در دیدار آغازین فصل 18-2017 لوشامپیونه، موناکو در دیداری پر گل با نتیجه 3 بر 2 از سد حریف خود  لوتوز گذشت.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال