گزینه های احتمالی هدایت نساجی مشخص شدند

وحید هاشمیان شاید به جای نکونام...

شنيده ها حكايت از حضور داريوش مصطفوي يا عليرضا رحيمي به عنوان مديرعامل نساجي دارد

به گزارش مدال، شنيده ها حكايت از حضور داريوش مصطفوي يا عليرضا رحيمي به عنوان مديرعامل نساجي دارد. وحيد هاشميان جديدترين گزينه اي است كه گفته مي شود شانس جانشيني نكونام مستعفي را دارد. اين خبرها غير رسمي است و بايد ديد مديران اين تيم شمالي چه تصميمي خواهند گرفت.

 

تگ ها


فوتبال