گزینه‌های جانشینی زیدان و واکنش پرز

زیدان رسما استعفا داد, به گزارش مدال، آس ......

زیدان رسما استعفا داد,
به گزارش مدال، آس: ونگر ، پوچتینو؛کونته لو، آلگری و سیمئونه گزینههای جانشینی زیدان در رئال مادرید هستند.
 واکنش پرز به استعفای زیدان: پس از قهرمانی اروپا انتظار خبر استعفای زیدان را نداشتم!
پوچتینو گزینه ی اول جانشینی زیدان در رئال مادرید میباشد.

 

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال