گشت و گذار با بی.ام.ایکس در پیست های بی نظیر نیوزیلند

دیوید گازیک و تیمش که دوچرخه سواران حرفه ای هستند، به نیوزیلند رفته اند ......

«دیوید گازیک» و تیمش که دوچرخه سواران حرفه ای هستند، به نیوزیلند رفته اند. به جایی که به بهشت بی.ام.ایکس کاران مشهور است. ماجرای سفر جالب این گروه حرفه ای را در مدال ببینید.