گشت و گذار در موزه جذاب «فیفا»

موزه مخصوص تاریخ فوتبال در مقر فیفا از جذاب ترین موزه های جهان است. در این ویدیو سری به موزه فیفا می زنیم و از بهترین ق ......

موزه مخصوص تاریخ فوتبال در مقر فیفا از جذاب ترین موزه های جهان است. در این ویدیو سری به موزه فیفا می زنیم و از بهترین قسمت هایش بازدید می کنیم.

تگ ها


فوتبال