گفتگوی متفاوت سروش صحت با برانکو (بخش چهارم

در بخش آخر شوخی جالب برانکو با تیم استقلال و پیشنهاد بازی به سروش صحت به جای طارمی را تماشا می کنیم ......

در بخش آخر شوخی جالب برانکو با تیم استقلال و پیشنهاد بازی به سروش صحت به جای طارمی را تماشا می کنیم.

تگ ها


اخبار روز فوتبال