گفتگو با افتخاری درباره قهرمانی استقلال در جام حذفی

صحبتهای افتخاری درخصوصقهرمانی استقلال در جام حذفی را مشاهده می کنیم. ......

صحبت‌های افتخاری درخصوص قهرمانی استقلال در جام حذفی را مشاهده می کنیم.

تگ ها


استقلال فوتبال