گفتگو با محمد نصیری از خاطرات با جهان پهلوان تختی

محمد نصیری، قهرمان اسبق کشتی جهان و المپیک از خاطرات جالب و شنیدنی خود با جهان پهلوان تختی و مرام و منش او در برخورد با مردم میگوید ......

محمد نصیری، قهرمان اسبق کشتی جهان و المپیک از خاطرات جالب و شنیدنی خود با جهان پهلوان تختی و مرام و منش او در برخورد با مردم می‌گوید.

تگ ها


اخبار روز کشتی