گفتگو با وینفرد شفر بعد از بازی مقابل پدیده

صحبتهایوینفرد شفر بعد از بازی مقابل پدیده را تماشا میکنیم. ......

صحبت‌های وینفرد شفر بعد از بازی مقابل پدیده را تماشا می‌کنیم.

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال