گفتگو حمید استیلی با مهدی تاج

با توجه به انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان برترین فدراسیون فوتبال جهان در سال 2017 از سوی فیفا حمید استیلی با مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال مصاحبه ای را انجام داده است که باهم تماشا می کنیم ......

با توجه به انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان برترین فدراسیون فوتبال جهان در سال 2017 از سوی فیفا حمید استیلی با مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال مصاحبه ای را انجام داده است که باهم تماشا می کنیم.

تگ ها


اخبار روز فوتبال