گفت و گوی اختصاصی با حمیدرضا طاهرخانی/ویدیو

گفت و گوی اختصاصی مدال با حمیدرضا طاهرخانی بازیکن تیم ملی امید را می‌بینید....

گفت و گوی اختصاصی مدال با حمیدرضا طاهرخانی بازیکن تیم ملی امید را می‌بینید.