گفت و گوی اختصاصی مدال با ابولفضل رزاقپور/ویدیو

گفت و گوی اختصاصی خبرنگار مدال با ابولفضل رزاقپور بازیکن تیم ملی المپیک را می بینید....

گفت و گوی اختصاصی خبرنگار مدال با ابولفضل رزاقپور بازیکن تیم ملی المپیک را می بینید.