گفت‌و‌گوی اختصاصی مدال با اولیایی مدیرعامل اسبق استقلال/ ویدیو

کاظم اولیایی در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار مدال به برخی سوالات پاسخ داد....

مدیرعامل اسبق استقلال در گفت‌وگویی با خبرنگار مدال به برخی سوالات پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار مدال، محمدکاظم اولیایی مدیرعامل اسبق استقلال در گفت‌وگوی اختصاصی با مدال به برخی سوالات پاسخ داد. ویدیوی این گفت‌وگو را مشاهده می‌کنید.