گفت و گوی اختصاصی مدال با حسن خان محمدی بعد از دربی/ویدیو

گفت و گوی اختصاصی مدال با حسن خان محمدی پیشکسوت پرسپولیس....

گفت و گو اختصاصی  خبرنگار مدال با حسن خان محمدی پیشکسوت پرسپولیس در حاشیه تمرین امروز را تماشا می کنید.