گفت و گوی اختصاصی مدال با محمد برزگر بعد از دربی/ویدیو

گفت و گوی اختصاصی مدال با محمد برزگر پیشکسوت پرسپولیس....

گفت و گو اختصاصی خبرنگار مدال با محمد برزگر پیشکسوت پرسپولیس در حاشیه تمرین امروز را تماشا می کنید.