گفت و گوی اختصاصی مدال با مهاجم تیم ملی امید/ویدیو

گفت و گوی اختصاصی خبرنگار مدال با محمد امین اسدی مهاجم تیم ملی امید را تماشا می کنید....

گفت و گوی اختصاصی خبرنگار مدال با محمد امین اسدی مهاجم تیم ملی امید را تماشا می کنید.