گفت و گوی اختصاصی مدال با وحید نامداری/ویدیو

گفت و گوی اختصاصی خبرنگار مدال با وحید نامداری هافبک جنگنده تیم ملی امید را تماشا می کنید....

گفت و گوی اختصاصی خبرنگار مدال با وحید نامداری هافبک جنگنده تیم ملی امید را تماشا می کنید.