گفت و گوی مدال با فنایی درباره خاطراتش از فینال جام جهانی و فغانی

......

گفت و گوی مدال با فنایی درباره خاطراتش از فینال جام جهانی و فغانی 

مدال منتشر کرد؛ 

ناگفته های فنایی از قضاوت در فینال جام جهانی 1994، اعمال نفوذ آمریکایی ها، خاطراتش با به به تو و البته نظرات شنیدنی اش درباره قضاوت فغانی و شرکا در 2018

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال