گفت و گوی مرتضی فنونی زاده با دوربین مدال/ ویدیو

فنونی زاده مصاحبه کوتاهی با دوربین مدال انجام داد که در ادامه خواهید دید....

مرتضی فنونی زاده، پیشکسوت فوتبال ایران و تیم پرسپولیس در ادامه حضور در برنامه مدال شو گفت و گوی دوستانه ای با دوربین مدال داشته که در ادامه خواهید دید.