گفت و گوی ویژه والورده با ویدال

......

 

مشکلات آرتور ویدال به سمت حل و فصل خروج از بحران حرکت می کند.
به گزارش خبرنگار مدال، اسپورت در گزارشی در اشاره به مشکلات آرتور ویدال در بارسا نوشت: پرونده آرتورو ویدال به سمت یک راه حل حرکت می کند. والورده با بازیکن صحبت کرد و وكيل او با باشگاه تماس گرفت.
مشکل آرتور تحت کنترل بود و قبل از بازى اینتر، بازيكن شيليايى اعتراف كرده بود که او هرگز قصد ندارد به هم تیمی های خود بی احترامی كند.
گفتگو دوستانه بود و به بهبود ارتباط بین بازیکن و باشگاه کمک کرد.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال