گفت و گو با محمد پنجعلی در حاشیه مراسمبزرگداشت منصور پورحیدری

گفت و گو با محمد پنجعلی، پیشکسوت تیم پرسپولیس در حاشیه مراسم دومین سالگرد درگذشت منصور پورحیدری را تماشا می کنید ......

گفت و گو با محمد پنجعلی، پیشکسوت تیم پرسپولیس در حاشیه مراسم دومین سالگرد درگذشت منصور پورحیدری را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال