گفت و گو با مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی/ویدیو

صحبت های بهتاج مدیرعامل تراکتور سازی در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را تماشا می کنید....

 صحبت های بهتاج مدیرعامل تراکتور سازی در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را تماشا می کنید.