گلایه اینستاگرامی بهداد از تاماش آیان / روزی او را دوست داشتم!

بعد از اتفاقات تلخ وزنه برداریبهداد سلیمی که دل خیلی پری از تاماش آیان دارد و اعتقاد دارد ناداوری از طرف او صورت گرفته است، این پست را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد ......

بعد از اتفاقات تلخ وزنه برداری بهداد سلیمی که دل خیلی پری از تاماش آیان دارد و اعتقاد دارد ناداوری از طرف او صورت گرفته است، این پست را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

تگ ها


اخبار ویژه وزنه‌برداری