گلزنی در بوندسلیگا، دو سال پس از فرار از کشور!

عثمان مانه 19 ساله دو سال پس از فرار از دیکتاتوری گامبیا، این هفته توانست گل پیروزی وردربرمن را برابر لورکوزن به ثمر برساند ......

«عثمان مانه» 19 ساله دو سال پس از فرار از دیکتاتوری گامبیا، این هفته توانست گل پیروزی وردربرمن را برابر لورکوزن به ثمر برساند.

تگ ها


Bundesliga فوتبال