گلزنی طارمی به یاران رامین رضاییان/ ویدیو

گلزنی طارمی روی تکرار پنالتی برابر الشحانیه را تماشا می کنید....

مهدی طارمی برابر الشحانیه گلزنی کرد.