گلزنی فوتبالیست زن از وسط زمین!

فارا ویلیامز، ستاره تیم زنان ردینگ در دیدار با آرسنال گل دوم تیمش را به ثمر رساند ......

فارا ویلیامز، ستاره تیم زنان ردینگ در دیدار با آرسنال گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال