گلزنی مسی برابر رایو وایه‌کانو؛ همان همیشگی

لیونل مسی گل دوم بارسلونا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند....

گل دوم بارسلونا را تماشا می کنید.