گل آدرین لوپز؛ رئال مادرید 0 - 1 دپورتیوو لاکرونیا

آدرین لوپزدروازه رئال مادرید را باز کرد. ......

آدرین لوپز دروازه رئال مادرید را باز کرد.

تگ ها


لالیگا فوتبال