گل آندره‌آ رانوکیا (گل به خودی)؛ جنوا 1 - 0 اینتر

گل به خودی رانوکیا در دقیقه 45 دیدار مقابل جنوا را تماشا می کنیم. ......

گل به خودی رانوکیا در دقیقه 45 دیدار مقابل جنوا را تماشا می کنیم.

تگ ها


سری آ فوتبال