گل آکروباتیک «فرانک ریبری» نامزد گل برتر سال در «بوندسلیگا»

گل آکروباتیکی فرنک ریبری در ماه آورین مقابل فرانکفورت به عنوان یکی از نامزد های بهترین گل سال بوندسلیگا در سال 2016 انتخاب شده است ......

گل آکروباتیکی فرنک ریبری در ماه آورین مقابل فرانکفورت به عنوان یکی از نامزد های بهترین گل سال بوندسلیگا در سال 2016 انتخاب شده است. این گل بی نظر را با هم تماشا میکنیم.

تگ ها


Bundesliga فوتبال