گل آیاندا پاتوسی؛ فولاد 1 - 2 استقلال

پاتوسی گل دوم استقلال را به ثمر رساند....

گل دوم استقلال توسط آیاندا پاتوسی به ثمر رسید.