گل آیوزو پرز؛ نیوکاسل 3 - 0 چلسی

آیوزو پرزگل سوم نیوکاسل را به ثمر رساند. ......

آیوزو پرز گل سوم نیوکاسل  را به ثمر رساند.

تگ ها


نیوکاسل لیگ برتر فوتبال