گل احمد علاء الدین؛ الغرافه 1 - 0 ذوب آهن

احمد علاء الدین دروازه ذوب آهن را باز کرد....

گل اول الغرافه را تماشا می کنید.